lundi 5 juin 2006

Musikanter

Igar var det fest i Pavilly med musikanter fran flera stader i lanet samt ett spelband fran Tyskland.
Vi var ute pa promenad och rakade ga forbi da oljudet skrallde som bast.

0 commentaires: