mardi 18 avril 2006

8.2.1969

En sadan har uppsats skrev jag i skolan for nagra ar sedan:

Idé och verkstallning: HPY 8.2.1969

Influensa

Ordet "influensa" kommer fran det engelska ordet "influence" som betyder inflytelse. Det ar namligen en mangd sma obehagliga bakterier som utovar inflytelse pa ens organ, och gor att man far denna s.k. influensa.

I influensatid gar alla omkring med stora nasdukar i varje ficka och vaska. Folk snyter sig i ett, hostar oavbrutet, och smittar ner de lyckliga, som tillsvidare har undvikit bakteriernas inflytelse.

Skolorna star halvtomma, varannan elev tar tillfallet i akt att vara borta fran skolan pa grund av minsta hostning. Man skall ju inte ga till skolan om det finns nagon risk for att kamraterna skall bli nersmittade. Det ar ju okamratligt att onska sina klasskamrater, och larare ocksa, forresten, den olycka man sjalv drabbats av. Sa man ligger till sangs, oavsett om man verkligen ar sjuk eller inte.

Det ar forresten konstigt hur sallan larare blir sa sjuka att de inte kan komma till skolan. Beror det pa att de krabade tillrackligt under sin skoltid, eller pa nagot annat? I vilket fall som helst sa ar det ovanligt att larare ar borta fran skolan. De star istallet framfor klassen, forsoker se friska och glada ut, fastan de troligen anda innerst inne skulle onska alla elever nagonstans dar dessa inte skulle kunna plaga nagon larare alls, i synnerhet inte nagon forkyld larare.

Pa arbetsplatserna marks kanske inte influensans verkan pa det sattet att bara arbetsgivaren ar dar. Arbetstagarna kommer anda till dagens arbete, manga far ju timlon och da betyder en dags franvaro redan mycket for ekonomin. Istallet ar arbetsplatserna fulla av snytande, snorvlande, snorande och hostande manniskor, som inte kan utfora sitt arbete ordentligt, eftersom de hela tiden maste snyta sig.

Apoteken inkasserar en stralande summa under influensatider. I en aldrig sinande strom kommer folk for at fa snuvdroppar, halstabletter, en hostmedicin som faktiskt hjalper, smartstillande medel, piller som sanker febern for tio minuter osv. Lakemedelsfabrikanterna borde vara lyckliga under sadana tider. Pilleratarna ar lyckliga om de far sockerpiller, och tror att dessa hjalper mot precis allt. De rekommenderar "medicinen" at goda vanner och t.o.m. at obekanta manniskor de rakar traffa i en ko. Influensa hjalper manniskorna att komma i kontakt med varandra.

Det ar klart att influensa ar nagot obehagligt. Nasan blir rod, huden flagnar av fran den, och hela tiden tar pappersnasdukarna slut. Man hostar, blir hes, svaljer en klunk hostmedicin da och da for att bli frisk. Pa medicinflaskorna star det faktiskt nog att man skall ta tva teskedar tva eller tre ganger till dagen, men for sakerhets skull, "inte skall vi nu knussla med medecin anda", tar man en stor klunk varke gang man kanner sig i behov av en sadan, d.v.s. nastan hela tiden. Man gar omkring och kanner sig grinig, snaser at alla, och avskyr hela varlden.

Varfor tar vi influensan sa allvarligt? Varfor ater vi en mangd piller som inte hjalper? Varfor nojer vi oss inte med att veta att snuvan forsvinner pa tva veckor? Och gor den inte det kan vi vara sakra pa att vi inte langre har snuva da fjorton dagar forflutit. Det enda vi kan gora at snuva ar att snyta oss. Hostan, febern och allt annat som hor till influensan forsvinner ocksa sa smaningom. Vi behover inte gora annat an halla fotterna varma och huvudet kallt.

0 commentaires: