vendredi 17 février 2006

Bokskap

Jag haller pa och snickrar ett bokskap.
Underligt nog finns dar ingen bok, utan endast ek, tall, gran och badi, ett virke fran Afrika.
Bocker skall jag nog placera dar da det blir fardigt.

0 commentaires: