lundi 6 novembre 2006

LordagsnattenDen tycks ha dragningskraft bade pa DD och pa mig, den dar hamnen.

Vi var pa vag hem mitt pa lordagsnatten efter en middag med nagra vanner. DD korde (for en gangs skull), jag satt bredvid, och sade :

Kor via hamnen, det ar inte mycket langre.

Dar fanns ett fartyg fran St Petersburg. Namnet var inte sa tydligt i morkret, och de cyrilliska bokstaverna hjalpte inte, men jag tror det heter Belasky.

Det hade kommit in under lordagen, och skall borja lossa virke fran Finland om en knapp timme.

0 commentaires: